[Milton-L] FW: Bangor Restoration Conference: Post-graduate bursaries

Thomas Corns t.n.corns at bangor.ac.uk
Tue May 2 10:49:31 EDT 2017


Please see the call from my colleague, Tony Claydon, with whom I’m organizing this year’s Bangor Restoration Conference.

Thanks

Tom Corns

From: CAH Conferences Shared Mailbox <cahconferences at bangor.ac.uk>
Date: Tuesday, 2 May 2017 at 15:12
Subject: Bangor Restoration Conference: Post-graduate bursaries

Dear all:

Please note that the deadline for applications for a post-graduate bursary for the 2017 Bangor restoration conference is approaching (26 May). These are undersubscribed at the moment, and offer a substantial reduction of the cost for an enjoyable event, that offers people working towards their PhD a chance to hear the latest thinking on the Restoration period, and to meet many of the leaders of the field. Could you bring these to the attention of anyone who might be interested? Details are on a tab on the conference website http://restoration.bangor.ac.uk/.

Tony


[ttp://www.bangor.ac.uk/emailtpl/logo-a2.png]<http://www.bangor.ac.uk/>

Nerys Boggan

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

E-bost: n.w.boggan at bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 38 2009

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG
Elusen Gofrestredig: Rhif 1141565

[ttp://www.bangor.ac.uk/emailtpl/twitter-16.png]@prifysgolbangor<https://twitter.com/prifysgolbangor> [ttp://www.bangor.ac.uk/emailtpl/facebook-16.png] /PrifysgolBangor<https://www.facebook.com/PrifysgolBangor>

Nerys Boggan

College of Arts and Humanities

Email: n.w.boggan at bangor.ac.uk<mailto:n.w.boggan at bangor.ac.uk>
Phone: 01248 38 2009

Bangor University, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG
Registered Charity: No. 1141565

[ttp://www.bangor.ac.uk/emailtpl/twitter-16.png]@BangorUni<https://twitter.com/BangorUni> [ttp://www.bangor.ac.uk/emailtpl/facebook-16.png] /BangorUniversity<https://www.facebook.com/BangorUniversity>


Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Mae'r e-bost yma'n amodol ar delerau ac amodau ymwadiad e-bost Prifysgol Bangor. Gellir darllen testun llawn yr ymwadiad yma.<http://www.bangor.ac.uk/emaildisclaimer>

This email is subject to the terms and conditions of the Bangor University email disclaimer. The full text of the disclaimer can be read here<http://www.bangor.ac.uk/emaildisclaimer>

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20170502/740f18c7/attachment.html>


More information about the Milton-L mailing list