[Milton-L] public lecture on 16 March

Thomas Corns t.n.corns at bangor.ac.uk
Mon Feb 16 08:59:05 EST 2015


Dear colleagues

Below is a poster for the public lecture I shall be delivering under the sponsorship of the Friends of Milton's Cottage.


All, of course, welcome.

Best wishes

Tom Corns

[page1image608][page1image1040][page1image1472][page1image1904][page1image2336][page1image2768][page1image3200][page1image3632][page1image4064]

Milton & America

4th Annual Milton Lecture
Presented by Professor Thomas Corns
Monday 16 March 2015 | 6pm | £5 donation on the door

At Mercers' Hall, Ironmonger Lane, London EC2V 8HE (nearest tubes St Paul's or Bank).

For further information call Keith Sugden on: 01895 831774 or email: keith.sugden at hotmail.co.uk<mailto:keith.sugden at hotmail.co.uk>Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Mae'r e-bost yma'n amodol ar delerau ac amodau ymwadiad e-bost Prifysgol Bangor. Gellir darllen testun llawn yr ymwadiad yma.<http://www.bangor.ac.uk/emaildisclaimer>

This email is subject to the terms and conditions of the Bangor University email disclaimer. The full text of the disclaimer can be read here<http://www.bangor.ac.uk/emaildisclaimer>
Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 9AE30474-932C-4E20-BF60-D1533CB1AB18.png
Type: image/png
Size: 72823 bytes
Desc: 9AE30474-932C-4E20-BF60-D1533CB1AB18.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0009.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0DED6CA1-FE23-4E70-B42C-7CD5104120D5.png
Type: image/png
Size: 72795 bytes
Desc: 0DED6CA1-FE23-4E70-B42C-7CD5104120D5.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0010.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: A4775901-1BE6-45BE-9D21-3C22BBDF0FC6.png
Type: image/png
Size: 72795 bytes
Desc: A4775901-1BE6-45BE-9D21-3C22BBDF0FC6.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0011.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 6CC8BA8C-E487-4559-820F-850C06E8EBAB.png
Type: image/png
Size: 72818 bytes
Desc: 6CC8BA8C-E487-4559-820F-850C06E8EBAB.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0012.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 1BEC887E-8F1C-4348-B31C-94BC207BEFF6.png
Type: image/png
Size: 72789 bytes
Desc: 1BEC887E-8F1C-4348-B31C-94BC207BEFF6.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0013.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: F1C39DA0-A611-4AC3-A065-48E0DCD4F7C2.png
Type: image/png
Size: 72789 bytes
Desc: F1C39DA0-A611-4AC3-A065-48E0DCD4F7C2.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0014.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 648D65E8-D05C-457B-94A7-1C4844B36D05.png
Type: image/png
Size: 72817 bytes
Desc: 648D65E8-D05C-457B-94A7-1C4844B36D05.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0015.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: E733BC46-2E7F-448E-8EA2-29486F155927.png
Type: image/png
Size: 72813 bytes
Desc: E733BC46-2E7F-448E-8EA2-29486F155927.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0016.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: FA184439-B271-4C8B-B83F-80B2F9171900.png
Type: image/png
Size: 72813 bytes
Desc: FA184439-B271-4C8B-B83F-80B2F9171900.png
URL: <http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20150216/845d92ff/attachment-0017.png>


More information about the Milton-L mailing list