[Milton-L] FW: IMS10 Registration

Thomas Corns els009 at bangor.ac.uk
Wed Feb 2 12:37:40 EST 2011


Dear Mario


Yes, they do have to register.

See you in Tokyo.

Tom


On 2/2/11 16:52, "Mario Murgia" <precious.bane at gmail.com> wrote:

> Dear Tom,
> This may sound as a silly question, but do speakers have to register as well?
> Thank you and best regards,
> Mario
> 
> 2011/2/2 Thomas Corns <els009 at bangor.ac.uk>
>> Dear colleagues
>> 
>> I¹m forwarding to list members the latest from the organisers of the next
>> International Milton Symposium.
>> 
>> Best wishes
>> 
>> Tom Corns
>> Chair of the Programme Committee
>> 
>> 
>> ------ Forwarded Message
>> From: IMS 10 <ims10japan at gmail.com>
>> Date: Wed, 2 Feb 2011 08:00:11 -0500
>> To: "Corns, Thomas" <els009 at bangor.ac.uk>
>> Subject: IMS10 Registration
>> 
>> To all IMS10 Speakers and Program Participants:
>> 
>> 
>> 
>> We have now opened the registration for the forthcoming IMS10. Please review
>> the registration information carefully at
>> 
>> http://ims10.blogspot.com/2010/12/ims10-registration-information.html
>> 
>> 
>> 
>> If you are a resident of Japan, please go directly to
>> 
>> http://ims10.blogspot.com/2009/09/ims10-registration-residents-of-japan.html
>> 
>> 
>> 
>> We will offer a separate registration for two optional day trips from 1
>> March. The day trips are not part of the general registration package.
>> 
>> 
>> 
>> The Japanese banking system does not handle checks (cheques) and is resistent
>> to money orders, so registration by credit card is our only option for
>> non-residents of Japan. 
>> 
>> 
>> 
>> If credit card registration presents a problem, or if you have any other
>> questions or concerns, please contact us by reply email (and please be
>> careful not to "reply to all). 
>> 
>> 
>> 
>> All registration is handled by Paypal, a third party secure processing site.
>> 
>> 
>> 
>> Thank you again for your contributions to the IMS10. We look forward to
>> seeing you in Tokyo!
>> 
>> 
>> 
>> Best regards,
>> 
>> 
>> 
>> The IMS10 Organizing Committee
>> 
>> 
>> ------ End of Forwarded Message
>> 
>> --  
>> Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys
>> deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y
>> cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy
>> gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilëwch y neges. Os na
>> fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu
>> ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn
>> eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli
>> barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost
>> hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai
>> fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y
>> neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr
>> awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk
>> <http://www.bangor.ac.uk>
>> 
>> This email and any attachments may contain confidential material and is
>> solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this
>> email in error, please notify the sender immediately and delete this email.
>> If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or
>> disclose any information contained in this email. Any views or opinions are
>> solely those of the sender and do not necessarily represent those of the
>> Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or
>> any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly
>> stated in the body of the text of the email, this email is not intended to
>> form a binding contract - a list of authorised signatories is available from
>> the Bangor University Finance Office. www.bangor.ac.uk
>> <http://www.bangor.ac.uk>
>> 
>> _______________________________________________
>> Milton-L mailing list
>> Milton-L at lists.richmond.edu
>> Manage your list membership and access list archives at
>> http://lists.richmond.edu/mailman/listinfo/milton-l
>> 
>> Milton-L web site: http://johnmilton.org/
> 
> -- 
Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of the Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.richmond.edu/pipermail/milton-l/attachments/20110202/7879c893/attachment.html


More information about the Milton-L mailing list